در باره ما

 
 
 معرفی مرکز
 
 
    این مرکز در سال1362 با عنوان «دفتر بررسی ها و مطالعات علمی و صنعتی نخست وزیری» به منظور ارائه مشاوره علمی و صنعتی به دستگاه‌های اجرایی کشور ایجاد شد. از آن زمان تاکنون، در ادوار مختلف و به فراخوار شرایط کشور، پی گیر رفع مسائل بوده است. هم اکنون در راستای شتاب‌گیری پیشرفت کشور، این مرکز ضمن ارتقای فعالیت‌های گذشته، محورهای کاری زیر را در دستور کار خود دارد:
 
1) رفع گلوگاه های فناورانه تولید ملی
 
2) توسعه همکاریهای بین المللی
 
3) رصد و ترویج فناوریهای نوپدید و آینده ساز
 
 
 
 
 
دکتر سیروس وطن خواه
 
رییس مرکز همکاریهای تحوّل و پیشرفت ریاست جمهوری
 
دکترای خط مشی گذاری عمومی از دانشگاه تهران
 
سوابق:
- معاون امورانرژی مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
- دبیر ستاد فناوری های انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
- دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
- عضو شورای راهبردی ستاد توسعه فناوری نفت، گاز و ذغال‌سنگ معاونت‌ علمی و فناوری ریاست جمهوری
- دبیر نهاد ملی تعیین شده ج.ا.ایران(NDE) در شبکه و مرکز فناوری تغییر اقلیم سازمان ملل متحد(CTCN)
- عضو کمیسیون انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف)
- وابسته علمی سفارت ج.ا.ایران در اوکراین