ارتباط با ما

 

 

ارتباط با ما


مرکز همکاری های تحوّل و پیشرفت ریاست جمهوری

تهران - صندوق پستی:۱۹۹۵۸۵۹۶۱۱

تلفن: ۶۱۰۰۰-۰۲۱

دورنگار: ۶۱۰۰۶۱۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک: info[at]CPDI.ir