ارتباط با ما

 

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

 

صندوق پستی: 1995859611
تلفن: ۶۱۰۰۰-۰۲۱

دورنگار: ۶۱۰۰۶۱۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک: info[at]CPDI.ir