ساختار

 

امور فناوری‌های ارتباطات و مهندسی اجتماعی

گروه فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای الکترونیک

گروه الکترونیک، مخابرات و رباتیک

گروه رسانه و رشد

گروه فناوری نرم و اجتماعی

 

امور انرژی

گروه انرژی های پاک و محیط زیست

گروه برق و نیرو

گروه راهبری انرژی

گروه نفت و گاز

 

امور زیستی

گروه سلامت

گروه دارو

گروه کشاورزی و غذا

گروه زیرساخت ها و تجهیزات زیستی

 

امور صنعتی

گروه هوایی

گروه فضایی و علوم زمین

گروه دریایی

گروه آب

گروه مواد و تجهیزات صنعتی

 

امور پژوهش و توسعه نوآوری

گروه اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار

گروه ارتقاء نظام علم، فناوری و نوآوری

گروه موضوعات بین‌رشته‌ای و نوظهور

گروه اقتصاد بین‌الملل

 

امور بین الملل