آخرین رویدادها

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری

مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت و انجمن ورزش‌های هوایی فدراسیون انجمن‌های ورزشی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند....

آخرین مطالب تحلیلی

سیاست های توسعه اشتغال در کره جنوبی

دولت کره راهبردها و رویکردهای متفاوتی را جهت تثبیت بازار کار و اشتغال آفرینی طی دو بحران اقتصادی اتخاذ کرده است. این کشور پس از بحران مالی آسیا، نظام بازار کار و زیرساختی را ایجاد کرد که موجب تسهیل سی...

ضرورت انتقال مراکز اداری-سیاسی پایتخت با نگاه آسیب پذیری تهران در برابر زلزله

تهران یکی از روستاهای ری بوده است و در سال 1174، آغا محمدخان قاجار، آن را به عنوان پایتخت ایران برگزید. هر چند قبل از قاجار در دوره‌های صفویه و زندیه مورد توجه بوده است ولی به عنوان پایتخت انتخاب نشده...

گزارش 1020: مرکز انقلاب صنعتی چهارم

مجمع جهانی اقتصاد در زیر مجموعه خود مرکزی تحت عنوان مرکز انقلاب صنعتی چهارم تاسیس کرده است. این مرکز تاکنون چهار شعبه دارد که اولین دفتر در شهر سانفرانسیسکو آمریکا (اواخر سال 2016) و پس از آن در طی سا...