مطالب تحلیلی

 

سیاست های توسعه اشتغال در کره جنوبی

دولت کره راهبردها و رویکردهای متفاوتی را جهت تثبیت بازار کار و اشتغال آفرینی طی دو بحران اقتصادی اتخاذ کرده است. این کشور پس از بحران مالی آسیا، نظام بازار کار و زیرساختی را ایجاد کرد که موجب تسهیل سیاست های بازار کار فعال و گسترش حمایت اجتماعی شد.

ضرورت انتقال مراکز اداری-سیاسی پایتخت با نگاه آسیب پذیری تهران در برابر زلزله

تهران یکی از روستاهای ری بوده است و در سال 1174، آغا محمدخان قاجار، آن را به عنوان پایتخت ایران برگزید. هر چند قبل از قاجار در دوره‌های صفویه و زندیه مورد توجه بوده است ولی به عنوان پایتخت انتخاب نشده است.

گزارش 1020: مرکز انقلاب صنعتی چهارم

مجمع جهانی اقتصاد در زیر مجموعه خود مرکزی تحت عنوان مرکز انقلاب صنعتی چهارم تاسیس کرده است. این مرکز تاکنون چهار شعبه دارد که اولین دفتر در شهر سانفرانسیسکو آمریکا (اواخر سال 2016) و پس از آن در طی سال جاری سه دفتر در توکیو ژاپن، پکن چین و دهلی نو هندوستان تاسیس شده است.در این گزارش در ابتدا به معرفی مختصری از مجمع جهانی اقتصاد پرداخته خواهد شد و پس از آن به معرفی مرکز انقلاب صنعتی چهارم و اشخاص کلیدی آن پرداخته و در ادامه به معرفی اعضاء و شرکتهای شریک این مرکز اشاره خواهد شد. در انتها پروژه های مدنظر این مرکز که برای انقلاب صنعتی چهارم تعیین کرده بررسی می گردد. بررسی این موارد می تواند مسئولان کشورمان را در تعیین سیاست های مناسب و جهت گیری های خود برای آماده سازی همزمان اقدامات کشورمان برای انقلاب صنعتی چهارم با سایر کشورها همسو سازد.

پنجمین شماره رصد مهمترین رویدادهای جهانی فناوریِ هوش مصنوعی

1-استفاده شرکت فاکس قرن بیستم از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل پیش‌پرده فیلم‌های سینمائی، 2-مطالعات نشان می‌دهد تقریبا نیمی از شرکت‌های بریتانیایی فکر می‌کنند که مدل‌های کسب‌وکار آن‌ها در ۵ سال آینده به دلیل هوش مصنوعی وجود نخواهند داشت. 3- ...

جهان در پنجاه سال آینده؛ تاملی بر نگاشت تجاری قدرت ها

کتاب حاضر با تمرکز بر حوزۀ اقتصاد و تجارت و با نگاهی آینده نگرانه، مزیتها و محدودیتهای قلمروها، کشورهای گوناگون و ائتلاف های جهانی را مورد بررسی قرار میدهد و به سیاست پژوهانِ حوزه اقتصاد و تجارت، فهمی درخور در جهت ارتقاء کیفیت حکمرانی اقتصادی ارائه میدهد.


2 3 4 صفحه بعدی >>