مطالب تحلیلی مرکز

 

گزارش 1015: برنامه اقتصاد ديجيتال و اينترنت اشياء در فدراسيون روسيه

حوزه «اينترنت اشياء» در روسيه را مي‌توان از دو منظر بررسي کرد: -اقدامات حاکميتی -اقدامات بخش‌های غيرحاکميتی در بخش اقدامات حاکميتی، «اينترنت اشياء» به خودي خود موضوعيت ندارد و فدراسيون روسيه بالغ بر دو دهه است که نگاهي بسيار جامع و سلسله مراتبي (از بالا به پايين) به حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ديجيتال) داشته و اسناد بالادستي متعددي در اين حوزه تدوين و تصويب شده است. در اين ميان اينترنت اشياء نيز به‌عنوان يکي از نمودهاي دنياي ديجيتال در اسناد مصوب سهم دارد اما بر اساس بررسي‌هاي انجام‌شده، هرگز نگاه حاکميتي مستقل و مشخصي به اينترنت اشياء وجود نداشته است. از سوي ديگر در بخش غيرحاکميتي، فعاليت‌هاي متعددي در حوزه‌هاي راهبردي و عملياتي «اينترنت اشياء» صورت گرفته و در واقع در سطح کاربري، توجه فراواني از سوي مؤسسات آينده‌پژوهي تا پژوهشگاه‌ها و شرکت‌هاي دانش‌بنيان به اينترنت اشياء معطوف شده است و در اين راستا، پروژه‌هاي متعددي نيز در سطوح مختلف با هدف هوشمندسازي امکانات شهري، خدمات پزشکي و ... تعريف و اجرا شده است.

گزارش 1014: فناوری بلاک‌چين و ارز ديجيتال در روسیه

در اين گزارش، ضمن پرداختن به نظرات شفاهي مقامات و رويکرد دولتي فدراسيون روسيه در خصوص ارز ديجيتال و بلاک‌چين (به‌عنوان دو موضوع مجزا)، تلاش شده وضعيت عملياتی هر دو حوزه به‌صورت دقيقی مورد بررسی قرار گيرد.

گزارش 1012: آشنایی با وزارت توسعه ترکیه

وزارت توسعه ترکیه با دارا بودن ۲۶ سازمان توسعه منطقه ای و محلی در ۸۱ استان این کشور، دستاوردهای بزرگی همچون تدوین برنامه مرکز مالی بین المللی استانبول، پیگیری پروژه آب آشامیدنی و زیرسازی فاضلاب، تدوین برنامه حمایت از رشد شهری و طراحی برنامه حمایت اجتماعی را در کارنامه خود داشته است. در این گزارش، به بررسی جزئیات مرتبط با این نهاد اعم از ساختار فعالیت، موضوعات کاری و ماموریت های آن جهت الگوبرداری در داخل پرداخته شده است.

گزارش 1010:سیاست صنعتی کره جنوبی در بخش خودرو

دولت کره بعد از بوجود آوردن بازار تضمینی به وسیله تعرفه ها و یا ممنوعیت واردات، فعالیت های بازسازی و هدایتگری خود را انجام داد، زیرا معتقد بود که با حمایت های بی چون و چرا و اعطای مزیت های نسبی و یا مطلق، برای حرکت صنعت به سمت اهداف بلندمدت با شتاب مناسب انگیزه کافی تولید نمی‌شود، درواقع حمایت‌ها، انگیزه اولیه و شرایط ادامه حمایت ها و یا قوانین متحول کننده منطقی، مجاب کننده شرکت ها می‌باشند. این گزارش شامل وقایع مهم و اثرگذار در صنعت خودرو کره، روند سیاست‌گذاری و قاعده‌گذاری دولت کره و روند توسعه فناوری بنگاه‌های خودروسازی می باشد.