مشارکت در تدوین و اجرای طرح ملی شناسایی آلاینده‌ها و تقلبات مواد غذایی

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، تمام مردم یک کشور باید در تمام عمر خود به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی داشته باشند تا بتوانند سالم و فعال به حیات خود ادامه دهند؛ از این رو، سلامت غذایی یکی از پایه‌های اصلی امنیت غذایی است. در این زمینه، تا پیش از این، روش‌های دقیقی برای شناسایی تقلبات و آلاینده‌های غذایی در کشور وجود نداشت. در صورت استقرار روش‌های نوین تشخیص آلاینده‌ها و تقلبات مواد غذایی در سطح کشور، می‌توان به ارتقای کیفیت و سلامت مواد غذایی از طریق ارائه مواد غذایی با میزان آلاینده‌های کمتر از حد مجاز به بازار مصرف، کمک نمود.

 

امضای 2 تفاهم‌نامه همکاری با معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، سازمان غذا و دارو و مرکز تحقیقات سلامت غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در راستای کمک به اجرای طرح جامع سلامت غذا در کشور

کمک به امضای تفاهم‌نامه انتقال فناوری با انستیتو سلامت غذای دانشگاه واخنینگن هلند، آژانس بهداشت و سلامت غذای اتریش و اداره ملی زنجیره سلامت غذا و آزمایشگاه مرجع کنترل مواد غذایی مجارستان برای شناسایی آلاینده‌ها و تقلبات مواد غذایی

شناسایی شرکت‌های مستعد داخلی در زمینه شناسایی آلاینده‌های غذایی و کمک به توانمندسازی آنان

مشارکت در برگزاری دوره‌های آموزشی توسط اساتید خارجی در داخل کشور

تسهیل اعزام کارشناسان داخلی برای شرکت در دوره‌های آموزشی خارج از کشور

• مشارکت در تدوین طرح ملی توسعه، انتقال فناوری و استقرار روش‌های شناسایی، پیشگیری و کنترل انواع آلاینده‌ها و تقلبات در مواد غذایی و سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، آموزش و ارتقای فرهنگ سلامت غذا • افزایش تعداد آلاینده‌های غذایی شناسایی‌شده از 50 به 400 عدد • انتقال فناوری از انستیتو سلامت غذای دانشگاه واخنینگن هلند در زمینه روش‌های شناسایی آلاینده‌های پایدار آلی در ماهی • استقرار و راه‌اندازی روش شناسایی سریع و هم‌زمان 10 نوع سم قارچی در انواع مواد غذایی

کمک به تشخیص حلیت مواد غذایی

کمک به سامان‌دهی مواد غذایی تراریخته در کشور

کمک به مقابله با تهدیدهای بیوتروریستی در کشور

استمرار دوره‌های انتقال فناوری، استقرار و راه‌اندازی روش‌های شناسایی سریع و پیشرفته آلاینده‌ها و تقلبات مواد غذایی

تداوم استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های توانمند داخلی به‌منظور پایش مواد غذایی با استفاده از فناوری‌های جدید بومی

 

ارتباط با گروه مسئول : R&DDept at CPDI.ir