تدوین نقشه راه بومی‌سازی پمپ‌های درون‌چاهی الکتریکی

    در آغاز تولید از میادین نفتی، فشار نسبتاً بالای آن باعث می‌شود که نفت بدون اعمال نیروی خارجی و به‌طور طبیعی به سطح زمین جریان یابد؛ اما با مرور زمان و افت فشار مخزن، تولید نفت از چاه با کاهش روبه‌رو می‌شود و یا حتی ممکن است به صفر برسد. با توجه به اینکه بسیاری از میادین نفت و گاز کشور نیمه‌عمر خود را پشت سر گذاشته‌اند و با افت تولید مواجه شده‌اند، لزوم استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای افزایش تولید از این میادین ضروری به نظر می‌رسد. یکی از متداول‌ترین و پربازده‌ترین روش‌های مورداستفاده در کشورهای تولیدکننده نفت برای افزایش فشار و درنتیجه ازدیاد ضریب بازیافت نفت، فرازآوری مصنوعی به کمک پمپ‌های درون‌چاهی الکتریکی  (ESP) است. در ایران نیز از سالیان دور، استفاده از این نوع پمپ‌ها در میادین دریایی مرسوم بوده است؛ اما با توجه به عدم بومی‌سازی این نوع پمپ‌ها در داخل کشور، پس از تحریم‌ها، تأمین آن با مشکل اساسی مواجه شده است. بر همین اساس، تأمین و بومی‌سازی این تجهیزات از اولویت بالایی برای تداوم تولید نفت کشور برخوردار است. خاطرنشان می‌سازد که بومی‌سازی پمپ‌های درون‌چاهی یکی از محورهای مورد پیگیری وزارت نفت ذیل برنامه بومی‌سازی 10 قلم کالای اساسی است.
 
  

شناسایی شرکت‌های فعال دنیا در زمینه ساخت پمپ‌های ESP و معرفی شرکت‌هایی که امکان همکاری با آن‌ها در کشور وجود دارد. 
شناسایی شرکت‌های داخلی فعال در زمینه پمپ‌های ESP، تعامل با آن‌ها و ارزیابی ظرفیت‌های هرکدام ازلحاظ سطح آمادگی ساخت، سطح خطرپذیری، پروژه‌های در دسترس، دستیابی به منابع مالی و...

تدوین نقشه راه بومی‌سازی پمپ‌های ESP در کشور بر اساس تقسیم وظایف میان شرکت‌های توانمند داخلی در حیطه‌های طراحی، تأمین، تعمیر و نگهداری، ساخت تجهیزات و...

کمک به هم‌افزایی شرکت‌های داخلی و جلوگیری از موازی‌کاری آن‌ها با ایجاد زمینه به اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های موجود
حمایت از شرکت‌های توانمند داخلی و تسهیل ارتباط میان آن‌ها و شرکت‌های تولیدکننده خارجی
تعامل با وزارت نفت و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه به‌منظور کمک به پیشرفت روند بومی‌سازی پمپ‌های ESP
کمک به تجمیع تقاضای کشور در زمینه پمپ ESP و اعطای پروژه در قالب یک طرح بزرگ
 

ارتباط با گروه مسئول : R&DDept at CPDI.ir

مطالب مرتبط با این موضوع