گروه ارتقاء نظام علم، فناوری و نوآوری

 
گروه ارتقا نظام علم، فناوری و نوآوری
 
زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری کشور از مراکز تولید علم یعنی دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و دیگر مراکز علمی کشور شروع شده و در قالب شرکت‌های دانش بنیان یا بنگاه‌های اقتصادی دارای تحقیق و توسعه ادامه پیدا می‌کند و نهایتا تا بازاریابی و اقتصاد دانش بنیان ادامه دارد. 
 
رویکرد گروه ارتقا نظام علم، فناوری و نوآوری؛ بهبود فضای حاکم بر این زیست‌بوم با استفاده از ابزارهای حکمرانی و تعاملات بین‌المللی است. برای این منظور، این گروه به دنبال شناسایی و کمک به دستگاه‌های متولی برای حل چالش‌های موجود در عرصه علم تا تولید است.
 
ظرفیت‌های کشور در حوزه علم و فناوری
بهبود زیست بوم علم، فناوری و نوآوری کشور در سال‌های اخیر با ارتقا رتبه کشور در شاخص نوآوری(GII) نشان از وجود ظرفیت‌های بالای کشور در این حوزه دارد که نیازمند حمایت‌های مستمر و هوشمندانه حاکمیتی است. برخی از این ظرفیت‌ها عبارتند از:
 • فعالیت بیش از 2500 دانشگاه و موسسه آموزش عالی
 • تحصیل بیش از 3.5 میلیون دانشجو در دانشگاه‌های کشور
 • حضور بیش از 4600 شرکت دانش بنیان در کشور
 • رتبه 15 کشور در تولید مقالات علمی در پایگاه ISI
 
برخی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در این حوزه عبارت‌اند از :
- مطالعه و رصد تجربیات کشورهای موفق در حوزه علم، پژوهش و فناوری؛
- کمک به اصلاح سازوکارهای موجود در راستای بهبود زیست‌بوم علم و فناوری کشور؛
- شناسایی ذی‌نفعان مختلف مرتبط با مسائل گروه و تلاش برای همگرا نمودن آن‌ها.