آرشیو گزارش ها و تحلیل ها

 

راهبرد دیجیتال 2025 آلمان

امروزه، دیجیتال‌سازی به تغییرات گسترده در کسب‌و کار، جامعه، محیط کاری، مصرف، همکاری و ارتباطات منتهی شده‌است. پیشرفت فناورانه، پایه و اساس جریان مستمر مفاهیم و روش‌های جدیدی را تشکیل می‌دهد ...

اتحادیه اروپا و ترویج نوآوری در خرید دولتی(Public Procurement Promoting Innovation)

براساس برنامه ای با عنوان "ترویج نوآوری در خرید دولتی" (Public Procurement Promoting Innovation) که در اتحادیه اروپا در حال اجرا است، با اختصاص بودجه‌‌های مشخصی از خرید دولتی به نوآوری، می‌‌توان بهره‌وری و کیفیت خدمات عمومی را افزایش داد و به این ترتیب، چالش‌های مهم اجتماعی را ساماندهی نمود.


2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>