آرشیو گزارش ها و تحلیل ها

 

گزارش حذف فلزات سنگین در آب شرب

تأمین آب آشامیدنی شهر و روستا از وظایف مهم دولت­ها به شمار می­ آید. کیفیت و کمیت آب شرب عواملی هستند که در این راستا اهمیت زیادی دارند. تغییر در کیفیت آب شرب علاوه بر ایجاد مخاطرات برای سلامتی شهروندان باعث ابراز نارضایتی از سوی آنان نیز خواهد شد...


2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>