واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (بازار چیپ)

فراخوان جذب کارگزار فن‌بازار شهر هوشمند منتشر شد

شبکه فن بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و مركز تهران هوشمند، برای جذب ۲ شرکت کارگزاری (بروکر) برای فعالیت در فن بازار تخصصی شهر هوشمند اعلام فراخوان کرد.