واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (جایزه مصطفی)

جهان اسلام باید به محیطی سرشار از تفکر، تعقل و نوآوری تبدیل شود

دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای سیاستگزاری جایزه مصطفی (ص)، گفت: تاریخ آنجا که به علم و انتشار آن در بعد از اسلام می پردازد، هر صاحب خردی را وادار به اقرار می کند که مسلمانان در عرصه دانش از تاثیرگذارترین ها بوده اند.

دانشمندان برتر مسلمان را به عنوان طلایه داران علم جهان معرفی می کنیم

مهندس مهدی صفاری نیا دبیر شورای سیاستگزاری جایزه مصطفی (ص) گفت: جایزه مصطفی (ص) تلاش می کند تا برترین دانشمندان جهان اسلام را بر اساس ارزیابی منصفانه و دقیق بعنوان طلایه داران عرصه علم و فناوری به جهانیان معرفی کند.