واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (سازمان_پیشرفت)

موفقیت سازمان پیشرفت KDI در حل مشکلات دهه اخیر کره جنوبی

سازمان پیشرفت KDI که سایه حمایت دولت را بالای سر خود دارد، توانسته با اصلاح و بهینه سازی سیاست ها، کره جنوبی را در مسیر پیشرفت قرار دهد، فرآیند توسعه را در این کشور ارزیابی و نکات لازم اصلاحی در خصوص آن را ارائه و پیگیری نماید.

سازمان های پیشرفت

در این متن با سه «سازمان پیشرفت» از کشورهای هند، فیلیپین و کره جنوبی آشنا می شوید.