واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (شرکت_های_دانش_بنیان)

امضای توافق نامه با انجمن بلاکچین ایران

توافق نامه‌ای در جهت حمایت از راه‌اندازی شتاب‎دهنده‌ی زیست‌بوم نوآوری باز بلاکچین میان مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و انجمن فناوران بلاکچین ...