واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (صنایع_دریایی)

برگزاری همایش یک روزه هم اندیشی در خصوص تدوین سیاست های کلی توسعه دریامحور

در راستای تدوین سیاست های کلی توسعه دریامحور، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت به عنوان کارگروه فناوری و صنایع دریایی در نظر دارد همایش یک روزه «هم اندیشی در خصوص تدوین سیاست های کلی توسعه دریامحور» را برگزار نماید.

برگزاری جلسات کارگروه فناوری و صنایع دریایی با موضوع تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

در راستای تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، جلسات خبرگی کارگروه صنایع و فناوری‌های دریایی کمیته حمل‌ونقل و توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام، در محل مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار شد.

گزارش 1011: نقش توسـعه صنایع دریایی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

تجارت از راه دریا از روش‌های باستانی و قدیمی است که از ابتدای شکل‌گیری تمدن‌های انسانی در شهرهای کنار آب مورد توجه بوده است. امروزه نیز بیش‌ترین حجم کالا از نفت خام و مواد غذایی تا ماشین‌آلات صنعتی از راه دریا و با استفاده از کشـتی‌ها به‌عنوان ارزان‌ترین روش حمل‌ونقل، جابه‌جا می‌شوند. در حال حاضر تقریباً 93 درصد صادرات و واردات کشـور ما از طریق دریا و بنادر صورت می‌گیرد. به‌طور کلي تردد قابل‌توجه کشتی ها از تنگة هرمز و منابع عظیم نفت و گاز در خلیج فارس‌، آيندة روشني را براي صنايع دريايي در اين منطقه نويد مي‌دهد. از بُعد اشتغال‌زايي نیز صنايع دريايي مي‌تواند با توسعه اشتغال پايدار به‌ويژه در شهرهاي ساحلي، به‌ازاي هر نفر اشتغال مستقیم، سه نفر اشتغال غیرمستقیم ايجاد نمايد. همچنین نقش صنايع دريايي در توسـعة اجتماعي مرزهاي آبي و توان دفاعی و کاهش مشـکلات امنیتي کشـور بسیار بااهمیت است. با عنایت به نام‌گذاری سال 1397 به نام سال «حمایت از کالای ایرانی» توسط مقام معظم رهبری، محصولات صنایع دریایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راهکار حل مشکلات موجود در زمینة اشتغال و توسعه، نقش حائز اهمیتی را ایفا می‌نمایند که در این گزارش به بررسی این نقش می‌پردازیم.