واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (صنایع_دریایی)

رویداد تقاضا محور پیشرانه های دریایی به منظور رفع نیازهای فناورانه حوزه دریا برگزار خواهد شد

رویداد تقاضا محور پیشرانه های دریایی به منظور رفع نیازهای فناورانه کشور با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و واحد های صنعتی فناور با همکاری و حمایت مرکز همکاری های تحول و پیشرفت، فن بازار ملی ایران، ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته و سازمان صنایع دریایی برگزار می گردد.

گزارش 1011: نقش توسـعه صنایع دریایی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

تجارت از راه دریا از روش‌های باستانی و قدیمی است که از ابتدای شکل‌گیری تمدن‌های انسانی در شهرهای کنار آب مورد توجه بوده است. امروزه نیز بیش‌ترین حجم کالا از نفت خام و مواد غذایی تا ماشین‌آلات صنعتی از راه دریا و با استفاده از کشـتی‌ها به‌عنوان ارزان‌ترین روش حمل‌ونقل، جابه‌جا می‌شوند. در حال حاضر تقریباً 93 درصد صادرات و واردات کشـور ما از طریق دریا و بنادر صورت می‌گیرد. به‌طور کلي تردد قابل‌توجه کشتی ها از تنگة هرمز و منابع عظیم نفت و گاز در خلیج فارس‌، آيندة روشني را براي صنايع دريايي در اين منطقه نويد مي‌دهد. از بُعد اشتغال‌زايي نیز صنايع دريايي مي‌تواند با توسعه اشتغال پايدار به‌ويژه در شهرهاي ساحلي، به‌ازاي هر نفر اشتغال مستقیم، سه نفر اشتغال غیرمستقیم ايجاد نمايد. همچنین نقش صنايع دريايي در توسـعة اجتماعي مرزهاي آبي و توان دفاعی و کاهش مشـکلات امنیتي کشـور بسیار بااهمیت است. با عنایت به نام‌گذاری سال 1397 به نام سال «حمایت از کالای ایرانی» توسط مقام معظم رهبری، محصولات صنایع دریایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راهکار حل مشکلات موجود در زمینة اشتغال و توسعه، نقش حائز اهمیتی را ایفا می‌نمایند که در این گزارش به بررسی این نقش می‌پردازیم.