واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (طراحی_مولکولی)

فناوریِ هوش مصنوعی(شماره 5)

1-استفاده شرکت فاکس قرن بیستم از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل پیش‌پرده فیلم‌های سینمائی، 2-مطالعات نشان می‌دهد تقریبا نیمی از شرکت‌های بریتانیایی فکر می‌کنند که مدل‌های ...