واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (علمی)

معرفی مرکز دولتی انتقال فناوری های بلاروس

مرکز دولتی انتقال فناوری ها (SCTT)، در ماه مه سال 2003 با کمک کمیته دولتی علم و فناوری های جمهوری بلاروس، آکادمی ملی علوم بلاروس، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) تاسیس شده است.

نخستین نقشه تولید علم ایران

مصورسازی اطلاعات حوزه‌ای از دانش است که امکان داده‌کاوی را از طریق داده‌های مصور فراهم‌ می‌کند؛ گروه تحقیقاتی «سای‌مگو» برای نخستین بار، ابزار جدید شکل علم را ارائه کرده که مانند پایگاه سای‌مگو اطلاعات خود را از اسکوپوس دریافت و این اطلاعات را به صورت نقشه فراهم می‌کند.

جهان اسلام باید به محیطی سرشار از تفکر، تعقل و نوآوری تبدیل شود

دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای سیاستگزاری جایزه مصطفی (ص)، گفت: تاریخ آنجا که به علم و انتشار آن در بعد از اسلام می پردازد، هر صاحب خردی را وادار به اقرار می کند که مسلمانان در عرصه دانش از تاثیرگذارترین ها بوده اند.


2 صفحه بعدی >>