واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (مهارتهای_هوش_مصنوعی)

فناوریِ هوش مصنوعی(شماره 4)

1-ربات‌های هوش مصنوعی به آموزش زبان انگلیسی شتاب می‌بخشد، 2- گوگل خنک سازی مرکز داده خود را به هوش مصنوعی می‌سپارد...