واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (کالای_ایرانی)

حمایت از کالای ایرانی به معنای حمایت از نیروی کار و تولید داخل است

حضرت آیت الله خامنه ای در بازدید از دومین جشنواره ملی فرهنگی "ایران ساخت" فرمودند: با وجود این برجستگی و هنرمندی نیروی کار ایرانی، اما متأسفانه عده ای در داخل، حمایت از کالای ایرانی را یا باور نمی کنند و یا به آن عمل نمی کنند.