اخبار > ۴ ماموریت سازمان پیشرفت «نیتی آیوگ» برای ایجاد تحول در هند

 


دولت هند تعریف کرد:

۴ ماموریت سازمان پیشرفت «نیتی آیوگ» برای ایجاد تحول در هند

در سال های اولیه پس از استقلال هند، این کشور نیازمند برنامه ریزی برای سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت ها و بخش های مهم اقتصادی به منظور غلبه بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور بود.

همچنین با توجه به محدودیت هایی که در آن زمان روز به روز گسترده تر می شد و  با توجه به هزینه های کشور مانند یارانه ها، برنامه ریزی در سطح کشور هند اهمیت زیادی پیدا می کرد.

نتيجه موارد ذکر شده اين بود که برنامه ریزی اقتصادی باید به گونه ای باشد که از ظرفیت های دولت و بخش خصوصی استفاده حداکثری بشود.

در این راستا دولت هند به منظور انجام اقدامات مذکور، سازمان پیشرفت نیتی آیوگ را به عنوان یک نهاد مؤثر در تحول و توسعه کشور تاسیس نمود تا پیشرفت این کشور را راهبری کند.

مأموریت های محول شده به سازمان نیتی آیوگ توسط دولت

دولت برای این سازمان چهار دسته مأموریت اصلی تعریف کرده که به قرار زیر است:

هماهنگی موثر بین مراکز این سازمان و نهادهای دولتی

یکی از مهمترین مسئولیت های نیتی ایوگ ارائه راهکارهایی برای هماهنگی مؤثر بین مراکز و نهادهای دولتی در شهرهای هند وتقویت روح همکاری میان آنهاست.

تدوین چشم انداز استراتژیک و سیاست های بلند مدت

یکی از وظایف اصلی نیتی ایوگ برنامه ریزی استراتژیک در سطح کلان است. همچنین این سازمان باید به پیش بینی متغیرهای کلان کمک کند و راهکار های سیاستی ارائه دهد.

در  واقع باید استراتژی و سیاست های مورد نیاز برای بهبود سطح عمومی زندگی توسط این سازمان پیش بینی و توانمندسازی آحاد مردم برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی در طول یک افق بلند مدت در دستور کار قرار گیرد. این موارد باید به طور دائم بازنگری شوند تا از دستیابی به آنها اطمینان حاصل شود.

ارائه تحقیقات به عنوان یک مرکز علمی و نوآوری

این سازمان باید ضمن برخورداری از بانک اطلاعاتی جامعی از داده‌های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی، به سیاست پژوهی در رابطه با مسائل اصلی اقتصادی هند بپردازد و یافته‌های خود را در سطح ملی و بین‌المللی به اشتراک بگذارد.

ارائه یک برنامه منسجم برای هماهنگی بین ادارات دولتی

وظیفه چهارم این سازمان هماهنگی بین دولت و ادارات دولتی است. در سال های گذشته فقدان هماهنگی میان زیرساخت ها و وزارتخانه ها، کاملا واضح بود. البته تفاوت این مورد با ماموریت اول به این صورت است که در این قسمت هدف سازمان برقراری ارتباط مؤثر بین نهادهای دولتی همچون وزارتخانه ها، ادارات و مراکز دولتی است اما در مأموریت اول که در بالا ذکر شد، هدف برقراری ارتباط مؤثر بین سازمان پیشرفت نیتی آیوگ و دیگر مراکز دولتی است.

نظارت بر برنامه ها توسط نیتی آیوگ

این سازمان توانایی اجرا، پیاده سازی، نظارت و ارزیابی برنامه های توسعه ای را دارد. نیتی آیوگ، موفقیت خود را از افراد صاحب نظر در این نهاد و همچنین اعتماد دولتمردان به این سازمان به دست آورده است و در حال حاضر می توان نقش اثرگذار سازمان پیشرفت نیتی ایوگ را در طراحی و اجرای برنامه های توسعه ای کشور هند مشاهده کرد.

برگرفته از: سازمان پیشرفت نیتی آیوگ

شنبه ١٨ آذر ١٣٩٦ - ١١:٥٢
واژه های کلیدی:
فایل ضمیمه
تعداد دانلود
تعداد نمایش : 3504

خروج