اخبار > ۳ ماموریت سازمان پیشرفت فیلیپین برای ایجاد رشد اقتصادی

 


«نیدا» پیشرفت فیلیپین را رصد می کند

۳ ماموریت سازمان پیشرفت فیلیپین برای ایجاد رشد اقتصادی

سازمان ملی اقتصاد و توسعه[۱] (NEDA) نخستین نهاد برنامه‌ریزی اقتصادی – اجتماعی فیلیپین است  که در سال ۱۹۷۳ تأسیس شده است و در مورد مسائل مذکور در این کشور سیاست گذاری می کند.

فیلیپین یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیا است که عامل اصلی افزایش نرخ رشد اقتصادی این کشور صنعت توریسم و فعالیت های عمرانی  بوده است.

البته در سال های گذشته با کمک سازمان پیشرفت نیدا، این کشور توانسته است سرمایه گذاری زیادی را در بخش های مختلف زیر ساختی انجام دهد که همین امر نیز باعث گسترش فرصت های شغلی در این کشور شده است.

از طرف دیگر  فیلیپین با کمک این سازمان زمینه را برای ورود سرمایه های خارجی و گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری فراهم کرده است.

ماموریت های سازمان پیشرفت نیدا

بر اساس مباحث مطرح شده در سایت این سازمان، ماموریت های سازمان نیدا به شرح زیر است:

برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی

ارائه گزارش‌های اقتصادی و تحلیل‌ های مدیریتی مربوط به توسعه یکی از دغدغه های این سازمان است. این گزارش‌ها در نهایت تبدیل به برنامه های توسعه ای شده و به اجرا در می آیند. همچنین کسب اطمینان از اجرای به موقع این برنامه‌ها برای سازمان نیدا در اولویت قرار دارد.

نظارت بر تخصیص منابع

برای اجرای برنامه های توسعه ای،‌ نهادهای دولتی می‌بایست منابع کافی را در اختیار داشته باشند. این امر مستلزم آن است که سازمان نیدا بر روی تخصیص منابع به سازمان ها و ادارات نظارت داشته باشد. بنابراین نیدا با توجه به اهداف توسعه ای کشور، منابع را به سمت حوزه هایی که مورد نیاز است هدایت می کند.

بررسی روند پیشرفت کشور

نیدا در عین ارائه برنامه های توسعه ای برای کشور، با نظارت بر اجرای این طرح ها، روند پیشرفت کشور را نیز رصد می کند.

بهبود روابط برای تحقق اهداف سازمان

این هدف به منظور بهبود کیفیت روابط راهبردی با نهادهای هدف و اثر گذاری برنامه های توسعه ای بر روی آن‌ها دنبال می‌شود.

طبق گزارش سازمان نیدا انتظار می‌رود تا سی سال آینده فیلیپین بتواند از نظر اقتصادی جایگاه پنجم قاره آسیا و شانزدهم دنیا را به خود اختصاص دهد. البته این پیش‌بینی‌ها در صورتی محقق می‌شود که برنامه های این سازمان که حامی رشد اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی در این کشور است، به درستی اجرا شود.

پینوشت:

[۱] National Economic and Development Authority

برگفته از : نیدا

 

https://t.me/FutureTech

شنبه ١٨ آذر ١٣٩٦ - ١١:٥٤
واژه های کلیدی:
فایل ضمیمه
تعداد دانلود
تعداد نمایش : 4345

خروج