اخبار > گزارش 1015: برنامه اقتصاد ديجيتال و اينترنت اشياء در فدراسيون روسيه

 


گزارش 1015: برنامه اقتصاد ديجيتال و اينترنت اشياء در فدراسيون روسيه

حوزه «اينترنت اشياء» در روسيه را مي‌توان از دو منظر بررسی کرد:

  • اقدامات حاکميتی
  • اقدامات بخش‌های غيرحاکميتی

در بخش اقدامات حاکميتی، «اينترنت اشياء» به خودي خود موضوعيت ندارد و فدراسيون روسيه بالغ بر دو دهه است که نگاهي بسيار جامع و سلسله مراتبي (از بالا به پايين) به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ديجيتال) داشته و اسناد بالادستي متعددي در اين حوزه تدوين و تصويب شده است. در اين ميان اينترنت اشياء نيز به‌عنوان يکي از نمودهاي دنياي ديجيتال در اسناد مصوب سهم دارد اما بر اساس بررسي‌هاي انجام‌شده، هرگز نگاه حاکميتی مستقل و مشخصي به اينترنت اشياء وجود نداشته است.

از سوي ديگر در بخش غيرحاکميتي، فعاليت‌هاي متعددي در حوزه‌هاي راهبردي و عملياتي «اينترنت اشياء» صورت گرفته و در واقع در سطح کاربري، توجه فراواني از سوي مؤسسات آينده‌پژوهي تا پژوهشگاه‌ها و شرکت‌هاي دانش‌بنيان به اينترنت اشياء معطوف شده است و در اين راستا، پروژه‌هاي متعددي نيز در سطوح مختلف با هدف هوشمندسازي امکانات شهري، خدمات پزشکي و ... تعريف و اجرا شده است.

در گزارش پيشِ رو تلاش شده تا ساختار و نگاه حاکميتي به حوزه ديجيتال با عمق بيشتري بررسي و ارائه شود چراکه؛

  • بخش غيرحاکميتي زماني مي‌تواند فعاليت مؤثر داشته باشد که اسناد بالادستي حاکميتي به‌درستي و با هدف صحيح تدوين شده باشد و از اين‌رو نگاه حاکميتي از اهميت بالاتري برخوردار است؛
  • در سطح کاربري و مصاديق مختلف بهره‌گيري از «اينترنت اشياء»، به‌دليل گستردگی حوزه موردتوجه، نياز است که درخواست‌هاي مشخص‌تري از سوي بهره‌برداران داخلی مطرح شود تا بتوان گزارش‌هاي مؤثرتري تهيه نمود.

 

 

دوشنبه ٩ مهر ١٣٩٧ - ٠٨:٤٨


خروج