اخبار > گزارش 1020: مرکز انقلاب صنعتی چهارم

 


گزارش 1020: مرکز انقلاب صنعتی چهارم

مجمع جهانی اقتصاد در زیر مجموعه خود مرکزی تحت عنوان مرکز انقلاب صنعتی چهارم تاسیس کرده است. این مرکز تاکنون چهار شعبه دارد که اولین دفتر در شهر سانفرانسیسکو آمریکا (اواخر سال 2016) و پس از آن در طی سال جاری سه دفتر در توکیو ژاپن، پکن چین و دهلی نو هندوستان تاسیس شده است.در این گزارش در ابتدا به معرفی مختصری از مجمع جهانی اقتصاد پرداخته خواهد شد و پس از آن به معرفی مرکز انقلاب صنعتی چهارم و اشخاص کلیدی آن پرداخته و در ادامه به معرفی اعضاء و شرکتهای شریک این مرکز اشاره خواهد شد.

در انتها پروژه های مدنظر این مرکز که برای انقلاب صنعتی چهارم تعیین کرده بررسی می گردد. بررسی این موارد می تواند مسئولان کشورمان را در تعیین سیاست های مناسب و جهت گیری های خود برای آماده سازی همزمان اقدامات کشورمان برای انقلاب صنعتی چهارم با سایر کشورها همسو سازد.

 

 

 

چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧ - ١٣:٠٩


خروج