اخبار > سیاست های تشویقی رشد جمعیت در روسیه

 


سیاست های تشویقی رشد جمعیت در روسیه

   جمعیت فدراسیون روسیه پس از فروپاشی شوروی روندی رو به کاهش داشت بطوریکه از 148.3 میلیون نفر در سال 1991 به 142.7 میلیون نفر در سال 2009 رسید. با آغاز دهه دوم قرن 21 ، روند کاهش جمعیت در روسیه با توجه به تمهیدات دولت روسیه تقریبا" متوقف شد و از سال 2010 شاهد روندی صعودی بود به گونه ای که از 142.9 میلیون نفر در سال 2010 به 146.9 میلیون نفر در سال 2018 رسید.

  اگرچه با آغاز بحران اوکراین در سال 2014 و مشکلات اقتصادی که در کنار آن پدید آمد، سرعت رشد جمعیت کم رنگ تر شده و در سال 2017 دوباره شاهد کاهش حدود 200 هزار نفری جمعیت این کشور بودیم، ولی مقامات روسیه انتظار دارند در آینده با تقویت شرایط اقتصادی و همچنین سیاست های تشویقی رشد جمعیت، دوباره شاهد نمودار صعودی رشد جمعیت باشند.

  چنانچه در بالا اشاره شد، رشد جمعیت با وضعیت اقتصادی جامعه رابطه ای مستقیم دارد بطوریکه تقویت وضعیت اقتصادی جامعه باعث رشد جمعیت و بالعکس تضعیف وضعیت اقتصادی موجب کاهش رشد جمعیت می گردد.

  مطالعه حاضر سیاست های تشویقی دولت روسیه برای تقویت رشد جمعیت (به عنوان یکی از مولفه های قدرت در هر کشور) را مورد بررسی قرار داده است که شامل پرداخت های مستقیم، یارانه های دولتی، گواهی های دولتی، بسته های حمایتی فدرال، حمایت های بانکی و مالیاتی می گردد. استفاده از تجربه روسیه می تواند برای بسیاری از کشورها از جمله ایران مفید و راهگشا باشد.

 

دریافت متن کامل

 

شنبه ١١ اسفند ١٣٩٧ - ١٢:٢٢
واژه های کلیدی:
فایل ضمیمه

دانلود فايل : cpdi_russia_populatin_13971211.pdf ( 125KB )
تعداد دانلود
تعداد نمایش : 401

خروج