اخبار > چشم انداز متغیر فناوری های تحول آفرین

 


چشم انداز متغیر فناوری های تحول آفرین

موسسه KPMG که یکی از بزرگترین شرکتهای خدماتی و سرویس دهنده در جهان است و سرویسهای این شرکت در برگیرنده مشاوره، مشاوره مالی، مالیات و حسابرسی می باشد، به اهمیت نوآوری برای صنعت فناورانه و به طور کلی اقتصاد جهانی واقف است.

 

این موسسه، مجموعه انتشاراتی تحت عنوان چشم انداز متغیر فناوریهای تحول آفرین دارد که سال 2018 ششمین سال انتشار آن بوده است. انتشارات مذکور دریچه ای به روی روندهای جهانی نوآوری فناورانه، موانع تجاری سازی نوآوری و دیدی کلی از پیشتازترین نوآوری های فناورانه کنونی در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

 

گزارش سالانه موسسه KPMG در دو بخش و با عناوین زیر منتشر میشود:

بخش اول- تحول آفرینان فناورانه پیشتاز رقابت در شرکت ها و فناوری های تحول آفرین در سراسر دنیا که مدل های کسب و کار جدید ایجاد می کنند و روش زندگی و کار را متحول می کنند، به صورت اجمالی بررسی می گردد. همچنین، فرصت های درآمدزایی این فناوری های تحول آفرین و چالش های به کارگیری آنها در هر کشور، منطقه و صنایع مختلف شناسایی میشود.

 

بخش دوم-قطب های جهانی نوآوری فناورانه که در مارس 2018 منتشر شد، شهرها، مناطق و کشورهایی که به عنوان قطب نوآوری فناورانه از سایرین پیش افتاده اند را نمایش میدهد. همچنین این بخش نظرات 16 تن از متخصصان KPMG که از رهبران صنعت فناورانه در کشورهایی در آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه، آفریقا و منطقه آسیا-اقیانوسیه هستند را نیز به منظور درک بهتر مزیتها و چالشهای بازارهای این کشورها بیان می کند.

 

با توجه به شدت رقابت در عرصه جهانی صنعت فناورانه، این گزارش نظرات رهبران جهانی درباره مدیریت نوآوری را نیز بیان می کند.

 متن کامل گزارش را در فایل ضمیمه مشاهده نمائید.
 
 
دوشنبه ٢ دی ١٣٩٨ - ١٠:١٦


خروج