اخبار > فناوری شهروندی، چیستی و ویژگی های آن، شتابدهنده ها (شماره 1 , 2)

 


فناوری شهروندی، چیستی و ویژگی های آن، شتابدهنده ها (شماره 1 , 2)

در این شماره می خوانیم:

- فناوری شهروندی چیست و چرا مهم است؟

- ویژگی های محوری فناوری شهروندی

- تفاوت فناوری شهروندی با سامانه های تجاری و اداری

- نگاهی به شتابدهنده های فناوری شهروندی

     (CIVIC ACCELERATORE(CIVICX

     Omidyar Network

    Impact Hub

 

 
 متن کامل هفته نامه تخصصی «فناوری شهروندی»:
 
اولین شماره فناوری شهروندی   Pdf
دومین شماره فناوری شهروندی  Pdf
 
 
 
چهارشنبه ١١ دی ١٣٩٨ - ١٤:٢٧
واژه های کلیدی:
فایل ضمیمه


خروج