اخبار > فناوری شهروندی و چالش های آن (شماره 6)

 


فناوری شهروندی و چالش های آن (شماره 6)

 
در این شماره می خوانیم:
 
- چالش های فناوری شهروندی(ادامه)
 
     چالش های فناوری شهروندی از نگاه کارویچ (Karovic)
 
     چالش های فناوری شهروندی از نگاه پوپرت(Poppert)
 
- فناوری شهروندی در خدمت مشارکت بهتر مردم در حکمرانی(ادامه)
 
    معرفی پلتفرم delib
 
    معرفی پلتفرم ConsultVox
 
 
متن کامل هفته نامه تخصصی «فناوری شهروندی» را در فایل ضمیمه مشاهده نمائید.
 
يکشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٨ - ٠٨:٥٣


خروج