اخبار > بررسی برترین تجارب جهانی فناوری شهروندی(شماره 9 تا 12)

 


بررسی برترین تجارب جهانی فناوری شهروندی(شماره 9 تا 12)

 

 

در این شماره ها می خوانیم:
 
- بودجه ریزی مشارکتی چرا مهم است و چه اثراتی دارد؟
 
- نگاهی به فرایندهای بودجه ریزی با مشارکت شهروندان،
 
- معرفی سامانه های فناوری شهروندی در زمینه بودجه ریزی با مشارکت شهروندان
 
- انواع بودجه ریزی مشارکتی
 
- انتقادها و چالش های بودجه ریزی مشارکتی
 
- معرفی پلتفرم ها و پروژه های فناوری شهروندی در زمینه بودجه ریزی با مشارکت شهروندان
 
- کجا هستیم؟
 
- جمع سپاری چیست؟
 
- تاریخچه جمع سپاری
 
- معرفی برخی از پروژه های موفق جمع سپاری
 
- گونه شناسی های جمع سپاری 
 
- گونه شناسی های بر مبنای نحوه تعاملات پلتفرم
 
- معرفی برخی از پروژه های موفق جمع سپاری
 
چهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٨ - ١٥:٢٢
واژه های کلیدی:
فایل ضمیمه


خروج