اخبار > گزارش 1001: مطالعه سياست‌های جمعيتی فدراسيون روسيه و تاثیر آنها

 


گزارش 1001: مطالعه سياست‌های جمعيتی فدراسيون روسيه و تاثیر آنها

جمعیت یکی از مؤلفه‌های قدرت به شمار مي‌رود و مي‌تواند عاملي براي افزايش اعمال اراده بر سایر کشورها باشد. همچنين توزيع جمعیت مناسب، به‌ویژه برای کشورهایی وسعت سرزمینی زیادی دارند، از عوامل اصلی متعادلسازی بسیاری از عرصه ها در داخل کشور محسوب مي‌شود.

در این گزارش، الگوها و سياست‌هاي جمعیتی فدراسيون روسیه بررسي شده است. يکي از محورهاي اصلي این بررسی، بيان و بررسی اهم سياست‌هاي افزايش جمعيت در روسيه است. این سیاست‌ها باعث شده نرخ رشد جمعيت، پس از حدود دو دهه کاهش، افزايش معناداري داشته باشد.

تجربۀ‌ روسیه در کنار تجارب سایر کشورها میتواند در طراحی الگوها و سياست‌هاي جمعیتی، ایده‌های مناسبي را برای کشورمان به همراه داشته باشد تا پس از بومی سازی در ایران اجرا شوند.

واژه‌های کلیدی: #روسیه  ، #جمعیت  ، #سیاست‌گذاری   ، #یارانه 

 

امور بین الملل:   INTL at CPDI.IR

 

 

سه شنبه ٥ دی ١٣٩٦ - ١٧:٢٤
واژه های کلیدی:
فایل ضمیمه

دانلود فايل : CPDI-RussianPolicy13961011-fa.pdf ( 646KB )
تعداد دانلود
تعداد نمایش : 6986

خروج