اخبار > راهبرد دانمارک برای ارتقاء صادرات

 


راهبرد دانمارک برای ارتقاء صادرات

بازار داخلی دانمارک به دلیل اندازه کوچک، فرصت فروش چندانی در اختیار تولیدکنندگان کالا و خدمات آن نمیگذارد. با این حال، دانمارک یکی از صادرکننده های بزرگ دنیاست و دسترسی به بازارهای بین المللی از طریق صادرات، فرصت های بسیاری جهت فروش و عرضه کالا و خدمات در اختیار تولیدکنندگان این کشور قرار می دهد. دولت دانمارک جهت ارتقا صادرات 9 راهبرد عمده را از طریق ابتکارهای مختلف و متعددی و با هماهنگی کامل با جامعه کسب و کار این کشور عملیاتی میکند. این راهبردها عبارتند از:
 
1- تسهیل و هماهنگی برنامه های ارتقا صادرات و آسان سازی شرایط فعالیت شرکت ها (کمک به شرکت های داخلی برای حرکت از بازار داخلی به سوی بازا رهای جهانی از طریق آشناکردن آنها با
برنامه های ارتقا صادرات دولت و ایجاد ارتباط مؤثر با مقامات و مراجع ذ یربط به نحوی که شرکت ها بهترین خدمات را متناسب با نیازهای خود دریافت کنند.)
2-تقویت برنامه های درون وزارتخانه ای در جهت تأمین منافع اقتصادی کشور در سطح جهانی(هماهنگی بین وزارت خانه ها و شرکت های دانمارکی جهت ارائه بهینه خدمات و تسهیلات به شرکت ها)
3-تقویت اثر خدمات خارجی بر اشتغال و رشد(همکاری با شرکت ها و دیگر شرکا، بازاریابی برای نقاط قوت دانمارک، برنامه ریزی کمک های توسعه ای، خدمات مشاوره، مدیریت مسائل اقتصادی و سیاسی در سطح اروپا و بین المللی و در نهایت، اهتمام به ارتقا جایگاه دانمارک در رشد اقتصاد جهانی)
4- بهینه سازی فعالیت های شورای تجارت در همکاری با جامعه کسب و کار کشور(حرفه ای سازی شورای تجارت از طریق اقداماتی مانند دریافت هزینه برای خدمات تخصصی و ویژه ی مشاوره بازرگانی-سیاسی مربوط به منافع کسب و کارهای دانمارک در رابطه با مراجع دولتی و فرایندهای سیاسی، تصمیم گیران بخش خصوصی و سیاسی، مسئولیت های اجتماعی شرکت ها( Corporate Social Responsibility )، خطرها و چالش های سیاست تجاری در بازارهای خارجی)
5- حضور جهانی با تمرکز بر رشد و حجم بازار(تغییر رویه سیاسی-اقتصادی دانمارک از اروپا به سمت مراکز رشد جدید )کشورهای در حال توسعه( و تأکید بر دیپلماسی اقتصادی از طریق اجرای اصلاحاتی در نمایندگی های دانمارک که همسو با تأمین منافع بازرگانی دانمارک و اقتصاد صادرات محور است).
6- همبستگی بهتر بین کمک های توسعه ای و اقدامات بازرگانی(دستیابی به همبستگی بهتر بین کمک های توسعه ای و اقدامات بازرگانی مستلزم همبستگی و هماهنگی حداکثری همه فعالیت های این حوزه از جمله استفاده از روابط سیاسی برای معرفی و تبلیغ توانمندیها و ظرفیت های دانمارک، کمک های توسعه ای دوجانبه و منطق های مانند همکاری و فعالیت های بخشی برای بهبود شرایط موجود و خدمات مشاوره بازرگانی برای شرکت های دانمارکی است).
7- تسهیل دسترسی به تأمین مالی برای شرکت ها (راه اندازی طرح مشترک خدمات مشاوره ای توسط شورای تجارت و سازمان اعتبار صادرات. مشاوران تأمین مالی این طرح به شرکت های دانمارکی و مشتریان خارجی آنها کمک می کنند راه حل های تأمین مالی در حوزه اعتبار صادرات، بیمه اعتباری، کمک مالی، منابع چند بعدی و تضمین های سرمایه گذاری را شناسایی کنند. این طرح شامل راه حل های تأمین مالی دولتی و خصوصی می شود).
8- افزایش صادرات و بین المللی سازی شرکت های کوچک و متوسط (شورای تجارت موظف به ارتقا بین المللی سازی شرکت های کوچک و متوسط، شرکت ها و کارآفرینان نوآور و مستعد رشد از طریق ابتکارهایی مانند برنامه های یارانه، خدمات مشاوره بلند مدت، شناسایی بازارهای بین المللی برای شرکت های کوچک و متوسط است).
9- فراهم کردن چارچوبی بهتر برای فعالیت های مؤثر و مبتنی بر کسب و کار جهت ارتقا صادرات (تمرکز روی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور از طریق برنامه جمعی ارتقا صادرات که مشتمل بر یارانه برای شرکت های دانمارکی )به ویژه SME ها( جهت اجرای برنامه های توسعه صادرات و اجرای برنامه های فرهنگی جهت ارتقا آگاهی های عمومی از توانمندهای دانمارک در حوزه هایی چون فیلم، معماری، موسیقی ادبیات و طراحی است).
 
 
 
دریافت فایل کامل
پنج شنبه ٤ بهمن ١٣٩٧ - ١٥:١٢
واژه های کلیدی:
فایل ضمیمه

دانلود فايل : cpdi_denmark_13971104.pdf ( 2181KB )
تعداد دانلود
تعداد نمایش : 290

خروج