رصد و آینده نگاری

رویدادهای فناورانه

گزارش ها و تحلیل ها

آخرین مطالب

امضای تفاهم نامه بین مرکز همکاری های تحول و پیشرفت و دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در راستای ایجاد بیمارستان هوشمند

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در روز شنبه، 13 اردیبهشت 99 در راستای ایجاد بیمارستان هوشمند با ...