اخبار > گزارش 1016: آزمایشگاه های FAB LABs

 


گزارش 1016: آزمایشگاه های FAB LABs

در این گزارش مروری سریع به آزمایشگاهای FAB LABs خواهیم داشت.

دوشنبه ٢١ آبان ١٣٩٧ - ١١:٤٤
واژه های کلیدی:
فایل ضمیمه

دانلود فايل : cpdi-fablab-13970821.pdf ( 1625KB )
تعداد دانلود
تعداد نمایش : 696

خروج