اخبار > جهان در پنجاه سال آینده؛ تاملی بر نگاشت تجاری قدرت ها

 


جهان در پنجاه سال آینده؛ تاملی بر نگاشت تجاری قدرت ها

کتاب حاضر با تمرکز بر حوزۀ اقتصاد و تجارت و با نگاهی آینده نگرانه، مزیتها و محدودیت های قلمروها، کشورهای گوناگون و ائتلاف های جهانی را مورد بررسی قرار میدهد و به سیاست پژوهانِ حوزه اقتصاد و تجارت، فهمی درخور در جهت ارتقاء کیفیت حکمرانی اقتصادی ارائه میدهد.

 

 

دوشنبه ١٢ آذر ١٣٩٧ - ١٠:٠٤

خروج