اخبار > سیاست های جمعیتی در کشورهای انگلیس، آلمان و بلغارستان

 


سیاست های جمعیتی در کشورهای انگلیس، آلمان و بلغارستان

در این گزارش به سیاست های جمعیتی در کشورهای انگلیسی، آلمان و بلغارستان به صورت تفضیلی پرداخته شده است.

 

 

 

 

يکشنبه ١٨ آذر ١٣٩٧ - ٠٩:٥٠


خروج