اخبار > گزارش1019: سیاست های جمعیتی در کشورهای انگلیس، آلمان و بلغارستان

 


گزارش1019: سیاست های جمعیتی در کشورهای انگلیس، آلمان و بلغارستان

در این گزارش به سیاست های جمعیتی در کشورهای انگلیسی، آلمان و بلغارستان به صورت تفضیلی پرداخته شده است.

 

 

 

يکشنبه ١٨ آذر ١٣٩٧ - ٠٩:٥٠

خروج