اخبار > اینفوگرافی فناوری های کلیدی آینده برای امنیت آب و غذا

 


اینفوگرافی فناوری های کلیدی آینده برای امنیت آب و غذا

در اینفوگرافی فناوری های کلیدی آینده برای امنیت آب و غذا به چهار زیرفصل جمع آوری آب، احیای آب، منابع غذایی جایگزین و فناروی کشاورزی اشاره شده است.

دریافت جزئیات بیشتر 

 

شنبه ٥ مرداد ١٣٩٨ - ٠٧:٥٨


خروج