اخبار > فناوری شهروندی از نگاه استفانز (شماره 5)

 


فناوری شهروندی از نگاه استفانز (شماره 5)

در این شماره می خوانیم:
 
- چالش های فناوری شهروندی از نگاه استفانز(Stephens)
 
- فناوری شهروندی در خدمت مشارکت بهتر مردم در حکمرانی
 
     - معرفی پلتفرم consul
 
     - معرفی سامانه palcespeak
 
 
 
 متن کامل هفته نامه تخصصی «فناوری شهروندی» را در فایل ضمیمه مشاهده نمائید.
 
شنبه ١٢ بهمن ١٣٩٨ - ٠٨:١٧


خروج