اخبار > بررسی برترین تجارب جهانی فناوری شهروندی(شماره36)

 


بررسی برترین تجارب جهانی فناوری شهروندی(شماره36)

در این شماره می خوانیم:
عوامل کلیدی موفقیت نوآوری باز
چالش(برگزاری مسابقه حکومتی) و مبنای آن در فقه اسلامی
    جُعاله عام، ظرفیتی فراموش شده
    تعریف، ارکان و انواع جعاله
    جُعاله عام و چالش(Challenge)
معرفی پروژه ها و پلتفرم های برگزاری چالش ها
   مبارزه با تشریفات زائد اداری با چالش: تجربه انگلستان
   معرفی سامانه شهر دموکراتیک برزیل
 
دریافت نشریه Pdf
سه شنبه ٨ مهر ١٣٩٩ - ١٢:٥٥
فایل ضمیمه


خروج