ارتباط با ما

 
 
ارتباط با ما

مرکز همکاری های تحوّل و پیشرفت ریاست جمهوری

تهران - صندوق پستی:۱۹۹۵۸۵۹۶۱۱

تلفن: ۶۱۰۰۰-۰۲۱

دورنگار: ۶۱۰۰۶۱۰۰-۰۲۱

پست الکترونیک: info at CPDI.ir