ارتباط با ما

 

 

ارتباط با ما


مرکز همکاری های تحوّل و پیشرفت ریاست جمهوری

تهران - صندوق پستی:۱۹۹۵۸۵۹۶۱۱


تلفن: ۶۱۰۰۰-۰۲۱


دورنگار: ۶۱۰۰۶۱۰۰-۰۲۱


پست الکترونیک: info at CPDI.ir

 

 

 

رئیس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

PRESIDENT at CPDI.IR

حوزه ریاست و روابط عمومی

PO-PR at CPDI.IR

امور طرح و برنامه

PLANNING at CPDI.IR

امور بین الملل

INTL at CPDI.IR

امور اجرایی

EXECUTIVE at CPDI.IR

امورمالی

FINANCIAL at CPDI.IR

امور پژوهش و توسعه نوآوری

RID at CPDI.IR

گروه اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار

RES-ECO at CPDI.IR

گروه ارتقاء نظام علم، فناوری و نوآوری

STI-SYS  at CPDI.IR

گروه موضوعات بین‌رشته‌ای و نوظهور

EMERG-FIELDS at CPDI.IR

گروه اقتصاد بین‌الملل

INT-ECO at CPDI.IR

امور فناوری‌های ارتباطات و مهندسی اجتماعی

CTSE at CPDI.IR

گروه فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای الکترونیک

IT-EBUSINESS at CPDI.IR

گروه الکترونیک، مخابرات و رباتیک

ELECTRONICS at CPDI.IR

گروه فناوری نرم و اجتماعی

SOFTECH at CPDI.IR

گروه رسانه و رشد

MLD at CPDI.IR

معاونت امور انرژی

ENERGY at CPDI.IR

گروه نفت و گاز

PETROLEUM at CPDI.IR

گروه برق و نیرو

ELECTRIC at CPDI.IR

گروه انرژی های پاک و محیط زیست

CLEANENERGY at CPDI.IR

گروه راهبری انرژی

ENERGYGOVERN at CPDI.IR

امور صنعتی

INDUSTRY at CPDI.IR

گروه فضایی و علوم زمین

SPACE at CPDI.IR

گروه هوایی

AVIATION at CPDI.IR

گروه مواد و تجهیزات صنعتی

MATERIAL at CPDI.IR

گروه آب

WATER at CPDI.IR

گروه دریایی

MARITIME at CPDI.IR

امور زیستی

LIFE-SCI at CPDI.IR

گروه سلامت

HEALTH at CPDI.IR

گروه دارو

PHARMA at CPDI.IR 

گروه کشاورزی و غذا

AGRI-FOOD at CPDI.IR 

گروه زیرساخت ها و تجهیزات زیستی

BIO-EQUIP at CPDI.IR