تاریخچه مرکز

 

 

مرکز همکاری های تحوّل و پیشرفت ریاست جمهوری با بیش از ۳۰ سال فعالیت

 


دهه اول(۱۳۶۲-۱۳۷۲)؛

 

   - مشاوره علمی و صنعتی؛

   - کمک به انتقال و بومی سازی فناوری؛

   - کمک به توسعه فناوری های نوين؛

 


 

دهه دوم(۱۳۸۲-۱۳۷۲)؛

 

   - کمک به فعال‌سازی و حمایت از ایجاد بنگاه‌های دانش بنیان؛

   - کمک به نهادسازی در نظام ملی نوآوری؛

 


 

دهه سوم(۱۳۹۲-۱۳۸۲)؛

 

   - کمک به سیاست سازی و توسعه مفاهیم مرتبط با فناوري؛

   - کمک به توسعه همكاري‌های بين‌المللی در راستای اهداف ديپلماسی فناوری؛

 


 

دهه چهارم(از۱۳۹۲ تاکنون)؛

 

   - کمک به توسعه شبکه هوشمند نوآوری فناورانه(TIS)در حوزه ملی و بین الملل؛

   - کمک به تحقق پيشرفت کشور و اقتصاد مقاومتی؛