رصد و آینده نگاری

رویدادهای فناورانه

گزارش ها و تحلیل ها

آخرین مطالب

جزئیات نهضت ساخت ایران در سال ۹۹

برنامه‌های اجرایی نهضت ساخت داخل در سال ۱۳۹۹ با اولویت زمانبندی، راهبری، سیاستگذاری و نظارت از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد....

انعقاد تفاهم نامه همكاری مشترك

به منظور تسهيل فرايند تجاری‌سازی/ انتقال دانش‌های فنی در حوزه صنعت پتروشيمی و صنايع وابسته، تفاهم نامه اي فيمابين شركت پژوهش و فناوري پتروشيمی و مركز همكاری‌های...