کمک به تولید داخل، تجاری‌سازی و توسعه صادرات سوخت زيستي جامد

    زیست‌توده جامد به‌عنوان يک سوخت پاک، از ضايعات جنگلي، باغي و کشاورزي تهيه می‌شود. این سوخت در دنیا مورداستفاده گسترده قرار می‌گیرد و پس از زغال‌سنگ، نفت و گاز طبیعی، چهارمین منبع بزرگ انرژی جهان شناخته می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی تأمین یک‌چهارم از سوخت موردنیاز حمل‌ونقل از طریق زیست‌توده را در افق 2050 هدف‌گذاری کرده است. این محصول نسبت به سوخت‌های فسیلی، ارزان‌تر و به‌مراتب پاک‌تر است. میزان آلودگی این نوع سوخت در مقایسه با آلودگی سوزاندن گازوئیل و سوزاندن گاز به‌ترتیب یک‌پنجم و یک‌سوم به ازای یک میزان مشخص و یکسان تولید انرژی برآورد می‌شود. علاوه‌براین با توليد محموله‌های زیست‌توده جامد (پلت) و ارسال آن به مناطق دور و روستایی می‌توان تا حد قابل‌توجهی در هزینه‌های دولت برای گازرسانی به این مناطق صرفه‌جویی نمود. امکان انتقال ساده سوخت زیستی جامد، باعث می‌شود این سوخت قابلیت صادراتی مناسبی نیز داشته باشد.
 

حمايت از یک شرکت توانمند داخلی در زمینه تولید زیست‌توده جامد
 
کمک به راه‌اندازی خط تولید زیست‌توده جامد
 
مطالعه و توسعه بازار در کشورهای همسایه مانند افغانستان و کشورهای اتحادیه اروپا
 

راه‌اندازی اولین خط تولید زغال زیستی در کشور با ظرفیت 70 تن در ماه
 
صادرات محموله زیست‌توده به وزن 20 تن به کشور ايتاليا
 

شناسایی بازارهای جدید، افزایش تولید و توسعه صادرات سوخت زیستی جامد
 

ارتباط با گروه مسئول : R&DDept at CPDI.ir