واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (سازمان_پیشرفت)

گزارش: آشنایی با وزارت توسعه ترکیه

وزارت توسعه ترکیه با دارا بودن ۲۶ سازمان توسعه منطقه ای و محلی در ۸۱ استان این کشور، دستاوردهای بزرگی همچون تدوین برنامه مرکز مالی بین المللی استانبول، پیگیری ...

گزارش: بررسی موسسه ملّی تحوّل هند

نیتی آیوگ ، یا موسسه ملی تحول هند (اتاق فکر سیاست گذاری دولت هند)، در سال 2015 تاسیس و جایگزین کمیسیون برنامه ریزی، با سابقه 68 ساله، شد...

موفقیت سازمان پیشرفت KDI در حل مشکلات دهه اخیر کره جنوبی

سازمان پیشرفت KDI که سایه حمایت دولت را بالای سر خود دارد، توانسته با اصلاح و بهینه سازی سیاست ها، کره جنوبی را در مسیر پیشرفت قرار دهد، فرآیند توسعه را در این کشور ارزیابی و نکات لازم اصلاحی در خصوص آن را ارائه و پیگیری نماید.