واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (سیاستهای_جمعیتی)

گزارش: سیاست های جمعیتی کشور برزیل

برزیل کشوری است که در مدت زمان نسبتأ کمی شاهد کاهش نرخ باروری بوده است. تا پیش از سال 1965 در بعضی از برهه‌های زمانی حکومت‌ها مردم را به افزایش فرزندآوری تشویق می‌کردند....

گزارش: سیاست های جمعیتی کشور آمریکا

کشور آمریکا با 325 میلیون نفر جمعیت، پس از چین و هند سومین کشور پرجمعیت دنیا می‏باشد. روند افزایش جمعیت این کشور پس از جنگ جهانی دوم بصورت یکنواخت و صعودی بوده است

گزارش: مطالعه سياست‌های جمعيتی فدراسيون روسيه و تاثیر آنها

جمعیت یکی از مؤلفه‌های قدرت به شمار مي‌رود و مي‌تواند عاملي براي افزايش اعمال اراده بر سایر کشورها باشد. همچنين توزيع جمعیت مناسب، به‌ویژه برای کشورهایی وسعت سرزمینی زیادی دارند، از عوامل اصلی متعادل سازی بسیاری از عرصه ها در داخل کشور محسوب مي‌شود.