اخبار > اطلس توانمندی‌های داخلی شرکت‌های فناور ایرانی

 


اطلس توانمندی‌های داخلی شرکت‌های فناور ایرانی

اطلس توانمندی‌های داخلی شرکت‌های فناور ایرانی شامل موارد زیر می باشد:
- اطلس توانمندی‌های داخلی شرکت‌های فناور ایرانی در حوزه مدیریت پسماند
- اطلس توانمندی‌های داخلی شرکت‌های فناور ایرانی در حوزه ورزش و سلامت جسمانی
- اطلس توانمندی‌های داخلی شرکت‌های فناور ایرانی در حوزه نوآوری اجتماعی
- اطلس توانمندی‌های داخلی شرکت‌های فناور ایرانی در حوزه معدن
 
 
به سفارش: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 
لینک دسترسی به گزارش ها
 
https://international.ut.ac.ir/fa/download/413
 
شنبه ٣ اسفند ١٣٩٨ - ٠٨:٤٧
فایل ضمیمه


خروج