اخبار > بررسی برترین تجارب جهانی فناوری شهروندی(شماره‌های 28، 29 و 30)

 


بررسی برترین تجارب جهانی فناوری شهروندی(شماره‌های 28، 29 و 30)

در شماره 28 می خوانیم:
چگونه قانو‌ن‌سپاری را در کشور اجرا کنیم؟(بخش دوم)
      توصیه‌های موسسه Govlab
معرفی تجارب ملی در زمینه قانون‌سپاری
      سامانه پارلمان مجازی ایران
      سامانه جمع‌نویسی قانون‌گذاری و مشارکت در نظارت
      پلتفرم جمع‌نویسی
 
دریافت فایل Pdf
 
 
در شماره 29 می خوانیم:
مقدمه
تامین مالی جمعی(Crowdfunding)
تامین مالی شهروندی( Civic Crowdfunding) چیست؟
مجسمه آزادی آمریکا: نمونه ای از تامین مالی جمعی شهروندی
معرفی پلتفرم‌های تامین مالی جمعی شهروندی 
       معرفی سامانه Spacehive
دریافت فایل Pdf
 
در شماره 30 می خوانیم:
ویژگی‌های اصلی پروژه ها و کمپین‌های تامین مالی جمعی شهروندی
از تامین مالی جمعی شهروندی می توان در چه پروژه هایی استفاده کرد؟
معرفی پلتفرم‌های تامین مالی جمعی شهروندی(ادامه)
دریافت فایل  Pdf
 
چهارشنبه ٨ مرداد ١٣٩٩ - ١١:٥٨
فایل ضمیمه


خروج