اخبار > بررسی برترین تجارب جهانی فناوری شهروندی(شماره 31)

 


بررسی برترین تجارب جهانی فناوری شهروندی(شماره 31)

در این شماره می خوانیم:
بررسی مدل های مختلف تامین مالی جمعی شهروندی
         روش تامین مالی جمعی مبتنی بر اهدا و کمک های خیرخواهانه(Donation-Based)
         روش تامین مالی جمعی مبتنی بر پاداش(Reward-Based)
         روش تامین مالی جمعی مبتنی بر مشارکت و سهام(Equity-Based)
         روش تامین مالی جمعی مبتنی بر اعطای وام و قرض(Lending-Based)
         مقایسه روش های تامین مالی جمعی
معرفی پلتفرم های تامین مالی جمعی شهروندی(ادامه)
         معرفی پلتفرم Crowdpac
         معرفی پلتفرم Handup
            نگاهی به پلتفرم Launchgood
معرفی پلتفرم Pressstart
 
دریافت فایل کامل Pdf
چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩ - ١٨:٣٦
فایل ضمیمه


خروج