رصد و آینده نگاری

رویدادهای فناورانه

گزارش ها و تحلیل ها

آخرین مطالب

دکتر سورنا ستاری و دکتر سیروس وطنخواه از دستاوردهای طرح جامع سلامت ملی در مرکز تحقیقات سلامت غذا دانشگاه بازدید کردند

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در بازدید از دستاوردهای طرح جامع سلامت غذا در مرکز تحقیقات سلامت غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر لزوم بومی سازی صنعت غذایی...

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه (مجازی) بین المللی انرژیهای تجدیدپذیر و اعطای جوایز به برگزیدگان دومین دوره جایزه ملی انرژیهای تجدیدپذیر

پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی انرژی های تجدیدپذیر ایران به همت انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، مرکز همکاری‌...