اخبار > گزارش «بازار کار و سیاست ملی توسعه مهارت و کارآفرینی کشور هند»

 


گزارش «بازار کار و سیاست ملی توسعه مهارت و کارآفرینی کشور هند»

دولت هند با آگاهی از اهمیت مهارت آموزی در رشد و توسعه کشور، در سال 2015، سیاست ملی توسعه مهارت و کارآفرینی را در سطح ملی ابلاغ کرد. هدف اصلی این سیاست، ایجاد و افزایش مهارت به صورت سریع، استاندارد(با کیفیت) و پایدار است. همچنین این سیاست می کوشد چارچوب حمایتی برای همه فعالیت های کشور در حوزه مهارت ایجاد کند تا ضمن استانداردسازی، آنها را با تقاضای بازار همسو نماید.

 

علاوه بر اینکه این سیاست، طرح ها و برنامه هایی را برای افزایش هماهنگی بین سازمان ها و دستگاه های دولتی و خصوصی طراحی کرده است که از آن جمله موظف نمودن همه مراکز آموزش مهارت به رعایت استانداردهای ملی در آموزش و ارائه گواهی مهارت است.

 

روندهای بازار کار، عوامل جهانی تاثیرگذار در روندهای بازار کار هند، ایجاد فرصت برای اشتغال مفید، چشم انداز توسعه مهارت و کارآفرینی، اهداف سیاست ملی توسعه مهارت و کارآفرینی، چارچوب سیاست توسعه مهارت، چارچوب سیاست کارآفرینی و نهادهای حوزه اشتغال کشور هند از جمله مواردی است که در این گزارش، بررسی شده است. 

 

شنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٨ - ١٢:٤٣


خروج