اخبار > گزارش: معرفی مرکز دولتی انتقال فناوری های بلاروس

 


گزارش: معرفی مرکز دولتی انتقال فناوری های بلاروس

مرکز دولتی انتقال فناوری ها SCTT، در ماه مه سال 2003 با کمک کمیته دولتی علم و فناوری های جمهوری بلاروس، آکادمی ملی علوم بلاروس، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) تاسیس شده است.
 
هدف اصلی مرکز دولتی انتقال فناوری هاSCTT:ارتقاء همکاری بین توسعه دهندگان، کارآفرینان و سرمایه گذاران می باشد.
 
وظایف مرکز دولتی انتقال فناوری ها SCTTعبارتند از :
 • ایجاد و پشتیبانی از پایگاه های اطلاعاتی داده ها که به مشتریان انتقال فناوری خدمت می کنند؛
 • فراهم سازی دسترسی مشتریان SCTTبه شبکه UNIDOو دیگر پایگاه های بین المللی انتقال فناوری و اطلاعات علمی- فنی؛
 • کمک به موضوعات نوآوری در توسعه و ترویج پروژه های نوآورانه و سرمایه گذاری؛
 • آماده سازی کادرهای نیروی انسانی در زمینه کارآفرینی علمی- نوآوری؛
 • سازماندهی ساختارهای نوآوری منطقه ای SCTTبه منظور ایجاد شبکه ملی یکپارچه مراکز انتقال فناوری؛
 • ارتقاء همکاری های علمی- فنی بین المللی و تبادل متخصصان.
 
 
 
خدمات مرکز دولتی انتقال فناوری ها SCTT :
 • خدمات به نهادهای فعال حوزه نوآوری جمهوری بلاروس شامل:
 • تدوین برنامه های تجاری (BusinessPlan) برای پروژه های نوآوری سرمایه گذاری- SCTT:
 •  تدوین برنامه های تجاری برای پروژه های نوآوری و سرمایه گذاری را مطابق با دستورالعمل UNIDOبا استفاده از نرم افزار "COMFARIII" و همچنین برنامه های تجاری برای پروژه های سرمایه گذاری که مطابق با الزامات وزارت اقتصاد جمهوری بلاروس است، انجام می دهد.
 • خدمات تخصصی در زمینه:
- مالکیت معنوی؛
- بازاریابی و تحقیقات جامعه شناختی؛
- دانش فلسفی و اجتماعی- انسان دوستانه.
 • نرم افزار قابل بارگیری:
          نرم افزاری برای تکمیل فرم های الکترونیکی پروژه های سرمایه گذاری و نوآورانه در فرمت UNIDO
  
 • خدمات به شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی شامل:
 • جستجوی شرکا در بلاروس؛
 • ارائه اطلاعات در مورد پروژه هایی که توسط سازمان های بلاروسی پیشنهاد شده اند؛
 • سازماندهی مذاکرات با شرکای بلاروسی؛
 • تدارک برنامه های اختصاصی برای سفرهای کاری به بلاروس؛
 • ارتقاء فناوری ها بر اساس توافقنامه های لیسانس (license).
 
 • قراردادهای ارائه خدمات:
        شما می توانید با SCTTقرارداد ارائه خدمات منعقد نمایید. پس از امضای قرارداد، گذر واژه ای در اختیار شما قرار می گیرد که دسترسی به منابع زیر را برایتان    فراهم می کند:
 1. دسترسی به دستورالعمل های روش شناختی در زمینه آماده سازی پروژه های نوآورانه و سرمایه‌گذاری؛
 2. امکان تدوین و تصحیح پروژه های نوآورانه و سرمایه گذاری بصورت برخط (آنلاین)؛
 3. دسترسی به نرم افزاری که امکان توسعه دادن پروژه های نوآورانه و سرمایه گذاری بصورت آفلاین را می دهد؛
 4. مزایای مشارکت در رویداد های بین المللی و ملی (نمایشگاه ها، سمینارها، کنفرانس ها) که با مشارکت SCTTسازماندهی می شوند.
 
پروژه های بین المللی با مشارکت SCTT:‌
 • نوآوری، خلاقیت، برابری-ICE
 • جامعه انتقال دانش ها- ابزاری برای غلبه بر فاصله بین تحقیقات علمی، نوآوری ها و ایجاد کسب و کارهای جدید- No Gap
 • تغییر آب و هوا، میراث فرهنگی و آثار تاریخی با انرژی کارآمد
 • پروژه UNIDOدر زمینه پشتیبانی از فرایندهای ادغام صنعتی در کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا
 • خدمات مالی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط : آموزش و گسترش قابلیت های سازمان هایی که از کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای ابتکار اروپای مرکزی خارج از اتحادیه اروپا حمایت می کنند- FIT4SMEs
 • شبکه همکاری های نوآورانه برای توسعه اقتصادی
 
شرکای مرکز دولتی انتقال فناوری ها SCTT:
       جدول مربوطه را در فایل ضمیمه این خبر مشاهده نمائید.
 
 
نمایندگی های مرکز دولتی انتقال فناوری ها SCTT
 • نمایندگی مرکز دولتی انتقال فناوری ها در شهر شانگهای (جمهوری خلق چین)
 • نمایندگی مرکز دولتی انتقال فناوری ها در پارک فناوری چینی- روسی شهر چان چون (جمهوری خلق چین)
 
پروژه های مرکز دولتی انتقال فناوری ها SCTT
 
پروژه شبکه کسب و کار نوآوری بلاروس (Belarusian Business Innovation Network)
 
راجع به پروژه BBIN
    پروژه "BBIN" در سال 2011  توسط کنسرسیومی از سه سازمان شامل : انستیتو آنالیز سیستمی و پشتیبانی اطلاعاتی حوزه علمی- فنی، مرکز دولتی انتقال فناوری ها، اتحادیه اشخاص حقوقی "کنفدراسیون دولتی کارآفرینی" تعریف شده است.
 
   BBIN- سیستم اتوماتیزه حمایت اطلاعاتی از جستجوی شرکای اروپایی و مشارکت در کسب و کار و همکاری فناورانه در صحنه اروپا از طریق شبکه اروپایی حمایت از    کارآفرینی و انتقال فناوری ها (Enterprise Europe Network-EEN) در چارچوب فهرستی از کارها در زمینه توسعه سیستم دولتی اطلاعات علمی- فنی جمهوری بلاروس در سالهای 2011- 2013 و برای چشم انداز تا سال 2015 ایجاد شده است.  
هدف پروژه- مساعدت به توسعه کسب و کار فناورانه- همکاری های شرکت های کوچک و متوسط و سازمان های علمی بلاروس و اتحادیه اروپا می باشد که منجر به ارتقاء رقابت پذیری آنها می شود.
 
شبکه کسب و کار- نوآوری بلاروس به شرکت های کوچک و متوسط، به دانشگاه ها و سازمانهای علمی بلاروسی:
 • در برقراری کسب و کار- همکاری با شرکای اروپایی،
 • در انتقال نوآوری ها، فناوری ها و دانش های جهت گیری شده برای توسعه همکاری های فناورانه بین شرکت ها و سازمان های بلاروسی و اروپایی،
 • در دریافت تامین مالی در چارچوب برنامه های اتحادیه اروپا
    کمک می نماید.
   این پروژه، اولین نمونه مشارکت گسترده بلاروس در شبکه های کسب و کار و نوآوری اروپایی می‌باشد. در حال حاضر، کنسرسیوم پروژه BBINبه عنوان مرکز هماهنگی EENدر بلاروس محسوب می شود.
   کمیته دولتی علم و فناوری های جمهوری بلاروس، آکادمی ملی علوم بلاروس و وزارت اقتصاد جمهوری بلاروس، حمایت دولتی از پروژه BBINرا انجام می دهند.
 
شبکه کسب و کار- نوآوری بلاروس به مشتریان خود خدمات زیر را ارائه می نماید:
 • خدمات در زمینه اطلاع رسانی، برقراری کسب و کار- همکاری با شرکای اروپایی (هماهنگ کننده امور- اتحادیه اشخاص حقوقی "کنفدراسیون دولتی کارآفرینی")؛
 • خدمات در زمینه انتقال نوآوری ها، فناوری ها و دانش های جهت گیری شده برای توسعه همکاری های فناورانه بین شرکت ها و سازمان های بلاروسی و اروپایی (هماهنگ کننده امور- مرکز دولتی انتقال فناوری ها)؛
 • خدمات در زمینه مساعدت به دریافت کمک مالی در چارچوب برنامه های اتحادیه اروپا (هماهنگ کننده امور- "انستیتو آنالیز سیستمی و پشتیبانی اطلاعاتی حوزه علمی- فنی" و کمیته دولتی علم و فناوری های جمهوری بلاروس).
 
خدمات  BBIN
    در چارچوباجرای پروژه "BBIN" ، کنسرسیومی به همراه بخش های منطقه ای و شعبات مرکز دولتی انتقال فناوری ها به شرکت های کوچک و متوسط بلاروسی، به دانشگاه ها و سازمان های علمی، خدماتی را در زمینه های زیر ارائه می نماید:
 
زمینه  A
       خدماتی در زمینه اطلاع رسانی، برقراری کسب و کار- همکاری با شرکای اروپایی و بین المللی سازی :
 • ارائه اطلاعات راجع به قوانین بلاروس و اروپا در زمینه فعالیت کارآفرینی، برنامه ها و سیاست اتحادیه اروپا و بلاروس در حوزه حمایت از شرکت های کوچک و متوسط، امکانات و الزامات بازارهای اتحادیه اروپا؛
 • مساعدت در جستجوی شرکای تجاری بالقوه با توجه به نیازهای شرکت های بلاروسی و اروپایی؛
 • کمک به برقراری تماس های اولیه بین شرکت های کوچک و متوسط بلاروسی و اروپایی و انجام مذاکرات؛
 • انتشار اطلاعاتی راجع به شرکت های علاقمند بلاروسی و مقاصد آنها در خصوص برقراری ارتباطات تجاری با شرکای اروپایی از طریق پایگاه ویژه داده های "همکاری های تجاری" شبکه اروپایی کسب و کار- نوآوری؛
 • سایر خدمات (در قبال پرداخت اضافی) : سرمایه گذاری، مدیریتی، حقوقی و دیگر انواع مشاوره برای شرکت های کسب و کار کوچک و متوسط.
زمینه  B
          خدماتی در زمینه انتقال نوآوری ها، فناوری ها و دانش هایی که برای گسترش همکاری های فناورانه جهت گیری شده اند:
 • ارائه پشتیبانی اطلاعاتی (از جمله راجع به برنامه های موجود و مسابقات آزاد در حمایت از توسعه نوآوری ها، انتقال دانش ها و فناوری ها)؛
 • شناسایی و تشریح پتانسیل فناورانه (پیشنهادها) و / یا نیازهای فناورانه جهت جستجوی شرکای اروپایی و / یا بلاروسی در فرمت مشخص شده؛
 • ارائه توضیحات متقابل نیازها و پیشنهادهای فناورانه (از جمله موارد اروپایی) و یافتن شرکای اروپایی/ بلاروسی مناسب؛
 • برقراری و مساعدت به سازماندهی تماس های اولیه بین شرکای بلاروسی و اروپایی- تغییر مسیر اطلاعات، دقیق کردن مسائل؛
 • مساعدت به انجام مذاکرات برای عقد قرارداد؛
 • سایر خدمات مراکز انتقال فناوری ها که جزء صلاحیت آنها می باشد (بر اساس قرارداد)- این خدمات می توانند موارد زیر باشند : طراحی بیزنس پلان ها، محافظت از مالکیت معنوی، سازماندهی مشارکت در نمایشگاه ها از جمله نمایشگاه های خارجی و سایر خدمات.
زمینه  С
        خدماتی در زمینه مساعدت به شرکت ها برای مشارکت در برنامه های چارچوبی اتحادیه اروپا :
 • ارائه پشتیبانی اطلاعاتی و مشاوره بر اساس آئین نامه های مشارکت در برنامه های چارچوبی اتحادیه اروپا؛
 • آماده سازی درخواست ها و یافتن شرکای مناسب اروپایی/ بلاروسی برای مشارکت در برنامه های چارچوبی اتحادیه اروپا؛
 • تشریح صلاحیت های مشتریان در فرمت مشخص شده که برای کار آتی در این زمینه راحت باشد؛
 • برقراری تماس ها با نقاط تماسی موضوعی ملی بلاروسی برای حمایت از مشارکت برنامه های چارچوبی اتحادیه اروپا.   
    پروژه شبکه اروپایی حمایت از کارآفرینی EEN
    در سال 2007 در اتحادیه اروپا یک برنامه چارچوبی جدید تحت عنوان Competitiveness and Innovation Programme (CIP)شروع به کار کرد که برای مساعدت به رشد شرکت های کوچک و متوسط و ایجاد فرصت های جدید کاری از طریق ارتقاء رقابت پذیری و توسعه نوآوری ها هدف گذاری شده بود. برنامه برای سال های 2007- 2013 با بودجه 3.621 میلیارد یورو محاسبه شده است.
CIP–یکی از نهادهای اروپایی توسعه مشابه برنامه چارچوبی حمایت از تحقیقات علمی (7RP) می باشد، ولی با تمرکز بر توسعه شرکت های کوچک و متوسط از جمله بخاطر استفاده از نوآوری ها (دانش ها و فناوری های جدید) و بین المللی سازی (همکاری بین المللی، ورود به بازارهای جدید و غیره).
CIPسه زیربرنامه کاری را ادغام می کند:
 • Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP)
 • Information Communication Technologies Policy support Programme
 • Intelligent Energy Europe
   در چارچوب برنامه EIP، شبکه جدید اروپایی حمایت از کارآفرینی (Enterprise Europe Network-EEN) ایجاد شده است که حدود 250 کنسرسیوم منطقه ای را متحد می کند (مراکز انتقال، مراکز کسب و کار- نوآوری، آژانس های توسعه و غیره) که خدمات یکپارچه در حوزه حمایت از توسعه کسب و کار و نوآوری ها به شرکت های کوچک و متوسط از جمله خدمات در زمینه اطلاع رسانی، حمایت از کسب و کار- همکاری، بین المللی سازی شرکت ها، انتقال دانش ها و فناوری ها، در زمینه پشتیبانی مشارکت شرکت های کوچک و متوسط در برنامه های چارچوبی اتحادیه اروپا (7RP, CIP) را ارائه می کنند. EENبه عنوان شبکه یکپارچه خدمات حمایت از کسب و کار ایجاد شده است که بر تجربه دو شبکه از 270 Euro Info Centers(EIC)و 250 Innovation Relay Centers (IRC)استوار شده است که کار آنها در دسامبر سال 2007 به اتمام رسیده بود.
 
    کار شبکه EENدر 7 فوریه 2008 آغاز شد. انتخاب مراکز برای مشارکت در شبکه جدید توسط کمیسیون اروپایی در قالب رقابت انجام می شود. در حال حاضر شبکه شامل ذیل می باشد:
 • حدود 250 کنسرسیوم؛
 • 50 کشور، شامل 27 کشور اتحادیه اروپا؛
 • 600 سازمان- نقاط تماسی؛
 • 4000 نفر پرسنل باتجربه
 
مراکزی از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا می توانند در کار شبکه جدید اروپایی مشارکت نماید ولی بدون تامین مالی از طرف اتحادیه اروپا.     
 
http://ictt.by
 
امور بین الملل INTL at CPDI.IR
 
برای مشاهده کامل خبر، فایل ضمیمه را مشاهده نمائید.
پنج شنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٨ - ١٤:٥٥


خروج