اخبار > گزارش موسسه مطالعات چین مرکاتور آلمان (مریکس) درخصوص برنامه ساخت چین 2025

 


گزارش موسسه مطالعات چین مرکاتور آلمان (مریکس) درخصوص برنامه ساخت چین 2025

    با توجه به اولویت‌ موضوع تولید در کشور و اهمیت رصد برنامه‌ها و سیاست‌‌های کشورهای موفق و پیشرو در این حوزه، شورای دولتی چین در سال 2015 برنامه‌ای با عنوان «ساخت چین 2025» را با هدف تبدیل‌شدن به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات صنعتی در دنیا با تکیه بر توان داخلی، تصویب نموده‌ است که این برنامه چالشی قوی و هوشمند برای اقتصادهای پیشگام فعلی محسوب می‌شود. 
 
    در همین راستا «مؤسسه مطالعات چین مرکاتور آلمان (مریکس)»، دو گزارش جامع در خصوص این برنامه با عناوین «برنامه ساخت چین 2025، ایجاد ابرقدرت فناوری‌های پیشرفته و پیامدهای آن برای کشورهای صنعتی» و «سیر تکامل برنامه ساخت چین 2025، سیاست صنعتی چین به‌دنبال رهبری فناورانه جهانی» را تهیه و منتشر نموده که با توجه به اهمیت موضوع، این گزارش‌ها توسط این مرکز ترجمه و تدوین گردیده ‌است.
 
    شایان ذکر است در گزارش اول، نقش برنامه ساخت چین 2025 برای ارتقای صنعتی چین و مزایا و محدویت‌های این سیاست در تسهیل روند کاربرد مقیاس‌‌گسترده تولید هوشمند در بخش صنعتی این کشور بررسی شده که نشان می‌دهد تولید هوشمند چگونه باعث تقویت تولیدکنندگان چینی می‌گردد. همچنین خط سیر رقابت‌پذیری روزافزون تأمین‌کنندگان فناوری چین مورد ارزیابی قرار گرفته است.
 
    در گزارش دوم نیز اقدامات به‌عمل‌آمده در زمینه اجرای برنامه ساخت چین 2025 و پیشرفت حاصل‌شده در ارتقای صنعتی، فعالیت‌های صورت‌گرفته در راستای ارتقای بخش خصوصی برای اهداف ملی و تبدیل شرکت‌های دولتی به مجریان کارآمدتر سیاست‌های بومی، مزایا و مضرات مشارکت اروپا در زمینة تحقق اهداف فناورانه چین و تأثیرگذاری برنامة مذکور بر محیط نوآوری اروپا بررسی شده است.
 
دریافت گزارش «برنامه ساخت چین 2025، ایجاد ابرقدرت فناوری‌های پیشرفته و پیامدهای آن برای کشورهای صنعتی»  pdf
دریافت گزارش «سیر تکامل برنامه ساخت چین 2025، سیاست صنعتی چین به‌دنبال رهبری فناورانه جهانی»   pdf 
سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩ - ١٣:٥٧
فایل ضمیمه


خروج